Partners

De droom Boschgaard wordt verwezenlijkt door Boschgaard zelf. Maar niet zonder hulp!

 

Zayaz

Woningbouwvereniging Zayaz is eigenaar van de plek, en zal dat ook blijven. Boschgaard werkt met Zayaz samen om de boel van de grond te krijgen.

Superuse

Als architect hebben we Superuse Studios uit Rotterdam aan Boschgaard weten te koppelen. Deze pioniers van de duurzaamheid en het hergebruik in de bouw zijn de perfecte partner om onze wilde dromen in concrete ideeën en ontwerpen om te zetten.

Versteegden

De aannemer is bouwbedrijf Versteegden. Dit familiebedrijf uit Erp sprong er in het keuzeproces bovenuit vanweg hun persoonlijke aanpak en hun enthousiasme voor CPO-bouw en het werken met groepen bewoners zélf.

Van Nimwegen

Warren van Hoof van adviseursbedrijf Van Nimwegen begeleidt ons tijdens het hele proces. Vooral bij overleggen met Zayaz en gemeente is hij voor ons van grote waarde vanwege de kennis van de ambtenarij en wet- en regelgeving.

Mas con Menos

De Werkplaats bouwden we in samenwerking met Mas con Menos. Deze club helpt sociale initiatieven met eco-bouwen, door workshops aan te bieden.