Wat is Boschgaard?

Boschgaard combineert duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid, en is daarmee op deze gebieden een pionier in Nederland. Het is een woonproject dat duurzaamheid zeer serieus neemt en dat in samenwerking met woningcorporatie Zayaz 19 sociale huurwoningen heeft neergezet in Den Bosch Oost, gecombineerd met een buurtcentrum. Boschgaard staat op de plek van De Patio, het oude buurthuis van de Graafse Wijk. Er wonen 25-30 bewoners in het gebouw.

Het is in Den Bosch het eerste bouwproject binnen de sociale huur waarbij het initiatief volledig bij de bewoners vandaan komt. Zayaz financiert en blijft eigenaar van het pand, maar wij als bewoners hebben het eigenaarschap over het project. Wij kwamen met het idee, zaten tijdens de realisatie op de bestuurdersstoel, en bestieren na afloop van de bouw ook het runnen van het project.

Kort gezegd is Boschgaard dus een pand in collectief zelfbeheer, waar iedereen die er woont evenveel inspraak heeft in het reilen en zeilen van de wooncoöperatie, en waar we met zijn allen energie in steken. Een pand dat bijdraagt aan de buurt en de stad, en het milieu niet tot last is.

Duurzaam bouwen

Wat het project daarnaast nog unieker maakt, is dat dit het eerste woningbouwproject is dat met zoveel mogelijk hergebruikte materialen is gebouwd. Geen nieuwe producten, maar bouwmaterialen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten. Al bestaande materialen hergebruiken is immers altijd nog duurzamer dan nieuwe producten produceren. Deze nieuwe werkwijze brengt een hoop uitdagingen met zich mee, maar door samen de schouders er onder te zetten zijn er al een hoop obstakels overwonnen! En ondertussen is 85% van álle bouwmaterialen die in het pand zitten hergebruikt.

Zelfwerkzaamheid

Het initiatief van Boschgaard komt volledig vanuit de bewoners. Vanaf het begin van het project hebben wij als Boschgaarders met alle partners aan tafel gezeten, zelf de architect en de aannemer gekozen, onderhandelingen gevoerd en de belangrijke beslissingen gemaakt. Dit alles uiteraard in goed overleg met Zayaz. Ook tijdens de bouw staken we de handen uit de mouwen en werkten we actief mee op de bouw.

De Buurtschuur

Wijkcentrum

In het wijkcentrum komt o.a. een ontmoetingsruimte, een workshopruimte en een buurtwerkplaats. Deze laatste is al gebouwd en hebben we omgedoopt tot De Buurtschuur!
En ook deze ruimtes en de activiteiten die daarin zullen plaatsvinden zullen door de bewoners samen met de buurt worden gerund. Het wordt een plek dóór de buurt vóór de buurt. Dit is voor de initiatiefnemers niks nieuws. Op de plek waar het project komt te staan bestiert stichting Transfarmers al een flink aantal jaren De Graafse Akker, een grote buurtmoestuin waar samen met de buurt veel activiteiten georganiseerd worden die veel hebben bijgedragen aan de sociale samenhang in de wijk. Met de komst van het nieuwe buurtcentrum kan dit alleen nog maar beter worden!

Horizontale organisatie

Boschgaard organiseert zich horizontaal: iedereen heeft evenveel te zeggen binnen het collectief, waardoor iedereen zich betrokken blijft voelen. Dat is ook nodig, want er is inzet nodig van iedereen. Dit vergt af en toe wat vergaderen, maar tot nu toe is deze manier van organiseren succesvol gebleken voor het project.

Wanneer van start?

In het najaar van 2021 is begonnen met de bouw. Begin 2024 is de bouw afgerond, en is Boschgaard pas écht begonnen!