Homepage

Boschgaard is een collectief woonproject in Den Bosch dat pioniert op het gebied van duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid.

Wij zijn de Boschgaarders