Wat is Boschgaard?

Boschgaard is op dit moment hét pioniersproject op het gebied van duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid in Den Bosch. Ook is het een van de weinige projecten in heel Nederland die op dit gebied zo vooruitstrevend bezig zijn. Het is een woonproject dat duurzaamheid zeer serieus neemt en dat in samenwerking met woningcorporatie Zayaz 19 sociale huurwoningen neerzet (deels georganiseerd als woongroepen) in De Graafse Wijk, gecombineerd met een buurtcentrum. In dit buurtcentrum komt o.a. een ontmoetingsruimte, een workshopruimte en een buurtwerkplaats. Het project komt te staan waar nu de huidige Patio staat, het oude buurthuis van de Graafse Wijk.

Het is in Den Bosch het eerste bouwproject binnen de sociale huur waarbij het initiatief volledig bij de toekomstige bewoners vandaan komt. Zayaz financiert en blijft eigenaar van het pand, maar de toekomstige bewoners hebben het eigenaarschap over het project. Zij maken de beslissingen: welke architect, welke aannemer, welke bouwwijze, etc.

Duurzaam bouwen

Wat het project daarnaast nog unieker maakt, is dat dit het eerste woningbouwproject in Den Bosch is dat met zoveel mogelijk hergebruikte materialen wordt gebouwd. Geen nieuwe producten, maar materialen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten uit de buurt. Al bestaande materialen hergebruiken is immers altijd nog duurzamer dan nieuwe producten produceren. Deze nieuwe werkwijze brengt een hoop uitdagingen met zich mee, maar door samen de schouders er onder te zetten zijn er al een hoop obstakels overwonnen!
Lees hier meer over deze bijzondere manier van bouwen. 

Horizontale organisatie

Boschgaard organiseert zich horizontaal: iedereen heeft evenveel te zeggen binnen het collectief, waardoor iedereen zich betrokken blijft voelen. Dat is ook nodig, want er is inzet nodig van iedereen.
Dat geldt voor de interne organisatie binnen de woongroepen, maar ook voor het buurtcentrum dat onderdeel is van het project: ook dat zal door de bewoners samen met de buurt worden gerund. Het wordt een plek dóór de buurt vóór de buurt. Dit is voor de initiatiefnemers niks nieuws. Op de plek waar het project komt te staan bestiert stichting Transfarmers al een flink aantal jaren De Graafse Akker, een grote buurtmoestuin waar samen met de buurt veel activiteiten georganiseerd worden die veel hebben bijgedragen aan de sociale samenhang in de wijk. Met de komst van het nieuwe buurtcentrum kan dit alleen nog maar beter worden!

Kort gezegd wordt Boschgaard dus een pand in collectief zelfbeheer, waar iedereen die er woont evenveel inspraak heeft in het reilen en zeilen van de coöperatie, en waar we met zijn allen energie in steken. Een pand wat bijdraagt aan de buurt en de stad, en het milieu niet tot last is.

Wanneer van start?

De voorbereidingen zijn al in volle gang, en in het voorjaar van 2021 gaat er begonnen worden met de bouw. In de tussentijd zijn we nog op zoek naar bouwmaterialen. Kijk hier voor meer informatie daarover. 

Duurzaam Bouwen - Maquette