A Jansen BV

A Jansen BV is onze betonleverancier. Voor zover we beton nodig hebben, en dat is relatief weinig, levert Jansen granulaat-beton. Dat is dus oud beton dat vermalen en hergebruikt wordt.
Ook hebben we bij A Jansen BV balken geoogst toen ze de oude kunstakademie sloopten. Dit was een mooi moment, aangezien zowel Eline als Sophie in dit gebouw gestudeerd hadden.