VanNimwegen

Warren van Hoof, van adviesbureau VanNimwegen, is onder andere op het gebied van wooncoƶperaties onze adviseur. In het hele proces heeft hij ons van allerlei advies voorzien en geholpen aan onderhandeltafels. Zijn ervaring met groepswonen was daarbij ook zeker waardevol.