Bouwen zonder bazen

Bij Boschgaard organiseren we ons horizontaal. Dat houdt in dat in principe ieder lid evenveel zeggenschap heeft. Ook betekent het voor ons dat we besluiten nemen op basis van consensus. Waarom? En wat houdt dat in? Hoe dan?

Nou, bij die eerste beginnen: omdat we denken dat mensen het meest betrokken zijn en het meest eigenaarschap voelen bij iets waarover ze mee kunnen beslissen. Als een baas vertelt dat je moet springen kom je een stuk minder hoog dan wanneer je zelf bedenkt dat het een goed idee is. 

Samen de plannen doornemen

Daarom gaan we ook zoveel mogelijk voor consensus. In tegenstelling tot een democratisch systeem, waarin de meerderheid beslist over de hele groep, proberen wij beslissingen te nemen waar iedereen achter staat. Dus als er ook maar één lid nee zegt, dan is het nee en gaan we op zoek naar een alternatief waar iedereen ja op zegt. 

Je kunt je voorstellen dat je dan lange vergaderingen kunt hebben over of de voordeur groen of blauw moet zijn. Maar dat doen we dus niet. Want naast consensus werken we ook met werkgroepen. Kleinere groepjes bewoners die een specifieke taak op zich nemen en invullen en uitvoeren wat de grote groep bedacht heeft.
Dus bijvoorbeeld: de vergadering besluit dat er onderhoud gepleegd moet worden, de werkgroep Onderhoud bedenkt dat dat ook inhoudt dat de voordeur geschilderd moet worden, en checkt met werkgroep Ontwerp & Inrichting welk kleurenpalet we ook weer hadden. Oftewel: plenair bedenken we het grote plaatje, en de werkgroepen kleuren het in.

Gaat dat goed? Nouja, we zijn een heel eind gekomen inmiddels! Het is zeker soms een uitdaging, maar we komen er eigenlijk altijd wel uit. En het zorgt zeker dat Boschgaarders zich gehoord voelen, en daardoor erg betrokken en actief zijn. Dikke winst dus!