Persmap

Hier is de persmap te downloaden met informatie over Boschgaard en het Koninklijk bezoek van 23-02-2023. Hierin zijn te vinden het persbericht, foto’s van het bezoek (bij gebruik © Sandra Peerenboom vermelden), een aantal HR renders van het project (© Superuse) en een tekstdocument met meer informatie over Boschgaard. Voor meer informatie kun je terecht bij communicatie@boschgaard.nl, en voor eerdere artikelen die over ons zijn verschenen zie de In De Media pagina op onze website. Verder zijn op onze blogpagina een aantal visiestukken en updates over het proces te vinden.

Download hieronder het zip-bestand met alle informatie:

Foto © Sandra Peerenboom