Uitgangspunten

We hebben een uitgebreid plan. Lees dat hier. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een email sturen. In het kort komen onze uitgangspunten hier op neer:

  • woon en werkruimte onder 1 dak
  • ecologisch en duurzaam wonen en bouwen
  • ruimte voor de buurt
  • coöperatief wonen in zelfbeheer

Kort gezegd dus, een pand in eigen beheer, waar iedereen die er woont evenveel inspraak heeft in het reilen en zeilen van de coöperatie. Een pand wat bijdraagt aan de buurt en de stad, en het milieu niet tot last is.