Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Boschgaard. We willen niet dat het pand er alleen duurzaam uitziet, we willen dat het ook echt zo duurzaam mogelijk is. En daarin gaan we best ver. We zijn op 9 verschillende vlakken bezig met het pand zo duurzaam mogelijk te maken. Uiteraard leggen we het dak vol zonnepanelen, maar daarnaast gaan we ook een passief pand bouwen. Dat betekent dat het pand zó ontworpen is, dat er zo min mogelijk installaties nodig zijn voor bijvoorbeeld verwarming en ventilatie. Alles wordt zo gebouwd dat het pand in principe zelf het binnenklimaat regelt. 

Een ander belangrijk duurzaamheidsaspect zit hem in het feit dat we zoveel mogelijk met hergebruikte bouwmaterialen gaan bouwen. We vinden het zonde om nieuwe producten te gebruiken terwijl er zoveel materialen worden weggegooid die nog heel goed bruikbaar zijn.
Dat betekent dat we op zoek zijn naar samenwerkingen met bouw- en sloopbedrijven, lees daarover hier meer.

Als architect voor dit project hebben we Superuse Studios uit Rotterdam aan Boschgaard weten te koppelen. Deze pioniers van duurzaamheid en hergebruik in de bouw zijn de perfecte partners om onze wilde dromen in concrete ideeën en ontwerpen om te zetten.