Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Boschgaard. We willen niet dat het pand er alleen duurzaam uitziet, we willen dat het ook echt zo duurzaam mogelijk is.

Een belangrijk duurzaamheidsaspect zit hem in het feit dat we zoveel mogelijk met hergebruikte bouwmaterialen gaan bouwen. We vinden het zonde om nieuwe producten te gebruiken terwijl er zoveel materialen worden weggegooid die nog heel goed bruikbaar zijn.
Dat betekent dat we op zoek zijn naar samenwerkingen met bouw- en sloopbedrijven, lees daarover hier meer.

Maar er zijn veel meer aspecten waarop Boschgaard duurzaamheid serieus neemt. We zijn op maar liefst 9 verschillende vlakken bezig met het pand zo duurzaam mogelijk te maken. Hieronder lichten we ze allemaal kort toe:

1. Circulair bouwen

Bij Boschgaard bouwen we zoveel mogelijk met hergebruikte bouwmaterialen. We vinden het zonde om nieuwe producten te gebruiken terwijl er zoveel materialen worden weggegooid die nog heel goed bruikbaar zijn. Naast hergebruik van het bouwmateriaal wordt in dit project ook het gehele bestaande gebouw hergebruikt. Circulariteit is zo’n beetje ons keurmerk, hergebruik van materialen is bij Boschgaard 90%.

2. Bouwbiologisch bouwen

Waar niet met hergebruikt materiaal wordt gewerkt, wordt er gebruik gemaakt van bouwbiologische materialen; stro, leem en hout. Deze materialen nemen C02 op i.p.v. dat ze voor uitstoot zorgen.

3. Passieve energie en ventilatie

Het gebouw wordt zo gemaakt dat het optimaal zonnewarmte gebruikt voor verwarming en ventilatie. Het gebouw wordt verwarmd met warmte die we winnen uit de zon en de aarde, we richten bijvoorbeeld glazen puien op de zon om met zonnewarmte direct woningen te verwarmen. Dit betekent dat er veel minder energie nodig is om een prettig binnenklimaat te krijgen.

4. Duurzame technologie

Door de passieve energie en ventilatie zullen we minder installaties nodig hebben dan wat bij normale bouw gebruikelijk is. Wat nog wel nodig is aan installaties is zo duurzaam mogelijk, bijvoorbeeld zonnepanelen uit Duitsland en warmtepompen die aardwarmte als bron gerbuiken, maar ook de warmte terug stoppen in de zomer.

5. Waterhergebruik

Regenwater wordt allemaal gebruikt en afvalwater hergebruikt. Zo vangen we bijvoorbeeld al het regenwater op en gebruiken dat voor toiletten en was.

6. Tiny Houses

Door relatief klein te wonen en woonkamers te delen kun je bijna zeggen dat de bewoners een ‘tiny house’ hebben. Dit betekent dat het hele gebouw minder ruimte in beslag neemt, en het ook minder energie kost om de ruimtes te verwarmen. De meeste woningen delen buiten de eigen unit ook woonkamers en voorzieningen met elkaar, waardoor het toch aangename ruimtes blijven ondanks de beperkte vierkante meters van de persoonlijke woningen.

7. Multifunctioneel ruimtegebruik

Eigen terrein en ruimte worden effectiever gebruikt door gezamenlijke ruimtes te delen met bewoners en de buurt, alle algemene ruimtes worden op meerdere manieren gebruikt.

8. Biodiversiteit

Alle daken en buitenruimtes worden zo ontworpen dat er een hoge mate van biodiversiteit ontstaat, met veel leefruimte voor vogels en insecten.

9. Urban Agriculture

Er wordt veel voedsel verbouwd op de Graafse Akker die naast het project ligt, maar ook op het nieuwe gebouw, op gevels en daken kan straks een hoop verbouwd worden.


Als architect voor dit project hebben we Superuse Studios uit Rotterdam aan Boschgaard weten te koppelen. Deze pioniers van duurzaamheid en hergebruik in de bouw zijn de perfecte partners om onze wilde dromen in concrete ideeën en ontwerpen om te zetten.