Boschgaardbende

Boschgaard is meer dan alleen bewoners. Om zich heen heeft boschgaard de BoschgaardBende verzameld. Dit zijn buurtbewoners, familieleden, vrienden, toekomstige gebruikers van het buurtcentrum, en iedereen anders die zich betrokken voelt bij dit groene woon- en buurtproject.

Bendeleden worden via de maillijst op de hoogte gehouden. Daarnaast proberen we met enige regelmaat BendeBorrels te organiseren; momenten waarop we elkaar ontmoeten, over Boschgaard vertellen, en vieren wat we bereiken. Ook zetten veel Bendeleden zich in voor het project, met raad en zeker ook met daad.

Wil jij ook Bendelid worden? Meld je aan voor de maillijst en je blijft bij de tijd.
Wil je ook zo nu en dan mee klussen? Vet, wij zijn er enorm mee geholpen! In deze whatsapp-groep* vragen we zo nu en dan om hulp.

*send only, dus geen babbelbox 😉